• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • His Holiness Dalai Lama Meets His Holiness Gyalwang Karmapa In Sarnath (November-December 2006) | Karmapa – The Official Website of the 17th Karmapa